Graham's Law of Effusion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Graham's Law of Effusion
Beskrivelse Students determine that the ratio of the rates of effusion and the average velocities of the particles of a mixture of heavy molecules and light molecules, at constant temperature,are the same. They use the ratio of the rates of effusion to determine the ratio of molar masses of the heavy (H) and light (H) molecules.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Effusion, Graham's Law of Effusion, Kinetic-Theory of Gases, molar mass
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere Roberto Marrero
Skole / Organisasjon Brentwood High School, Williamson Co, TN
Lastet opp 18.01.10
Oppdatert 18.01.10