Refraction and Snell's Law Lab


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Refraction and Snell's Law Lab
Opis • Use ray diagrams to model the refraction of light from air into glass. • Deduce whether the index of refraction for a material is a constant. • Verify Snell’s Law and use it to identify an unknown material.
Przedmiot Astronomia, Fizyka
Poziom Liceum
Rodzaj Laboratorium
Czas trwania 60 minut
Zawiera odpowiedzi Tak
Język angielski
Słowa kluczowe Snell's Law, index of refraction, refraction
Symulacja(e) Odbicie i załamanie światła (HTML5), załamanie światła


Autorzy Kristin Michalski
Szkoła / Organizacja East Troy HS
Data przesłania 17-05-11
Data zaktualizowana 17-05-22