Refraction and Snell's Law Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Refraction and Snell's Law Lab
Beskrivelse • Use ray diagrams to model the refraction of light from air into glass. • Deduce whether the index of refraction for a material is a constant. • Verify Snell’s Law and use it to identify an unknown material.
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Snell's Law, index of refraction, refraction
Simuleringer Avbøyning av lys (HTML5), Avbøyning av lys


Forfattere Kristin Michalski
Skole / Organisasjon East Troy HS
Lastet opp 11.05.17
Oppdatert 22.05.17