Refraction and Snell's Law Lab


Download Nebo můžete stáhnout všechny soubory jako komprimovaný archiv ZIP.


Název Refraction and Snell's Law Lab
Popis • Use ray diagrams to model the refraction of light from air into glass. • Deduce whether the index of refraction for a material is a constant. • Verify Snell’s Law and use it to identify an unknown material.
Předmět Astronomie, Fyzika
Úroveň Střední škola
Typ Lab
Trvání 60 minuty
Včetně odpovědi Ano
Jazyk English
Klíčová slova Snell's Law, index of refraction, refraction
Simulace Lom světla (HTML5), Lom světla


Autoři Kristin Michalski
Kontaktní email mickri@easttroy.k12.wi.us
Škola / Organizace East Troy HS
Vloženo 11.5.17
Aktualizováno 22.5.17