Refraction and Snell's Law Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Refraction and Snell's Law Lab
Omtale • Use ray diagrams to model the refraction of light from air into glass. • Deduce whether the index of refraction for a material is a constant. • Verify Snell’s Law and use it to identify an unknown material.
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord Snell's Law, index of refraction, refraction
Simuleringar Bøying av lys (HTML5), Bending Light


Forfattarar Kristin Michalski
Skule / Organisasjon East Troy HS
Lasta opp 11.05.17
Oppdatert 22.05.17