Refraction and Snell's Law Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Refraction and Snell's Law Lab
Popis • Use ray diagrams to model the refraction of light from air into glass. • Deduce whether the index of refraction for a material is a constant. • Verify Snell’s Law and use it to identify an unknown material.
Predmet Astronómia, Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Snell's Law, index of refraction, refraction
Simulácia Lom svetla (HTML5), Lom svetla


Autor(i) Kristin Michalski
Škola / Organizácia East Troy HS
Dátum odoslania 11.5.2017
Dátum aktualizácie 22.5.2017