Waves on a string


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves on a string
Omtale The first experiment calculates the speed of a wave. The second part has the student calculate frequencies that will generate standing waves of specific harmonics.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Speed of Waves, Standing Waves
Simuleringar Bølgje på ein tråd (HTML5), Wave on a String


Forfattarar Jason Mcclurg
Skule / Organisasjon Rio Mesa HS
Lasta opp 27.03.19
Oppdatert 27.03.19