Waves on a string


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves on a string
Beskrivelse The first experiment calculates the speed of a wave. The second part has the student calculate frequencies that will generate standing waves of specific harmonics.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Speed of Waves, Standing Waves
Simuleringer Bølge på en tråd (HTML5), Bølge på en tråd


Forfattere Jason Mcclurg
E-post for kontakt jason.mcclurg@oxnardunion.org
Skole / Organisasjon Rio Mesa HS
Lastet opp 27.03.19
Oppdatert 27.03.19