3 Projectile Motion Factors


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel 3 Projectile Motion Factors
Omtale Students investigate the effects of launch angle, initial velocity, and launch height on projectile motion range. This activity neglects air resistance.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord launch angle, projectile motion, velocity
Simuleringar Projectile Motion (HTML5), Projectile Motion


Forfattarar Mary Teren
Skule / Organisasjon McEachern High School
Lasta opp 30.01.18
Oppdatert 30.01.18