3 Projectile Motion Factors


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов 3 Projectile Motion Factors
Опис Students investigate the effects of launch angle, initial velocity, and launch height on projectile motion range. This activity neglects air resistance.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Guided Activity, Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови launch angle, projectile motion, velocity
Симулации Projectile Motion (HTML5), Движење на проектил


Автори Mary Teren
Школо / Организација McEachern High School
Поставено 30.1.18
Обновено 30.1.18