3 Projectile Motion Factors


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel 3 Projectile Motion Factors
Beskrivelse Students investigate the effects of launch angle, initial velocity, and launch height on projectile motion range. This activity neglects air resistance.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord launch angle, projectile motion, velocity
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5), Projectile Motion


Forfattere Mary Teren
Skole / Organisasjon McEachern High School
Lastet opp 30.01.18
Oppdatert 30.01.18