Ohm's Law Relationships


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Ohm's Law Relationships
Omtale Students learn to establish the relationships between the current and the resistance by graphing and calculating the slopes
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Ohm's Law, electric current, resistance, voltage
Simuleringar Ohms lov (HTML5)


Forfattarar Alexandra Chukhareva
Skule / Organisasjon CUNY Hunter College
Lasta opp 06.04.17
Oppdatert 06.04.17