Ohm's Law Relationships


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Ohm's Law Relationships
Beskrivelse Students learn to establish the relationships between the current and the resistance by graphing and calculating the slopes
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Ohm's Law, electric current, resistance, voltage
Simuleringer Ohms lov (HTML5)


Forfattere Alexandra Chukhareva
Skole / Organisasjon CUNY Hunter College
Lastet opp 06.04.17
Oppdatert 06.04.17