Ohm's Law Relationships


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Ohm's Law Relationships
Popis Students learn to establish the relationships between the current and the resistance by graphing and calculating the slopes
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Ohm's Law, electric current, resistance, voltage
Simulácia Ohmov zákon (HTML5)


Autor(i) Alexandra Chukhareva
Škola / Organizácia CUNY Hunter College
Dátum odoslania 6.4.2017
Dátum aktualizácie 6.4.2017