Investigation of LR Circuits


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigation of LR Circuits
Omtale Introduction to LR circuits with a little bit of Kirchoff 2 thrown in for good measure.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Inductance, Resistance
Simuleringar Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum)


Forfattarar Clive Hamilton
Skule / Organisasjon TMI - The Episcopal School of Texas
Lasta opp 30.03.16
Oppdatert 30.03.16