Investigation of LR Circuits


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigation of LR Circuits
Beskrivelse Introduction to LR circuits with a little bit of Kirchoff 2 thrown in for good measure.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Inductance, Resistance
Simuleringer Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm)


Forfattere Clive Hamilton
Skole / Organisasjon TMI - The Episcopal School of Texas
Lastet opp 30.03.16
Oppdatert 30.03.16