Balancing Act Inquiry A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Balancing Act Inquiry
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord balance, lever arm, proportional reasoning, torque
Simuleringar Balancing Act (HTML5), Balancing Act


Forfattarar Ariel Paul
E-post for kontakt ariel.paul@colorado.edu
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 15.11.11
Oppdatert 26.05.15