Reflectioin and spherical mirror


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Reflectioin and spherical mirror
Omtale These are the one word question. Which clear your concept and your learning.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Omgrepsspørsmål
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord mirror, reflection of light, spherical mirror
Simuleringar Neon Lights & Other Discharge Lamps


Forfattarar Pravesh Rohilla
Skule / Organisasjon The Pioneer Academy
Lasta opp 26.10.10
Oppdatert 26.10.10