Reflectioin and spherical mirror


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Reflectioin and spherical mirror
Beskrivelse These are the one word question. Which clear your concept and your learning.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Begrepsspørsmål
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord mirror, reflection of light, spherical mirror
Simuleringer Neonlys og andre gassutladningslamper


Forfattere Pravesh Rohilla
Skole / Organisasjon The Pioneer Academy
Lastet opp 26.10.10
Oppdatert 26.10.10