Waves


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves
Omtale This activity has students explore the basic properties of waves using the Waves on a String simulation. It is a very straigh forward activity.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Sound, Waves
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar Robert Kennedy
Skule / Organisasjon Hereford High
Lasta opp 20.05.07
Oppdatert 20.05.07