Waves


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves
Beskrivelse This activity has students explore the basic properties of waves using the Waves on a String simulation. It is a very straigh forward activity.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Sound, Waves
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Robert Kennedy
Skole / Organisasjon Hereford High
Lastet opp 20.05.07
Oppdatert 20.05.07