Waves


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves
Beskrivelse This activity has students explore the basic properties of waves using the Waves on a String simulation. It is a very straigh forward activity.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Sound, Waves
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Robert Kennedy
E-post for kontakt rkennedy@bcps.org
Skole / Organisasjon Hereford High
Lastet opp 20.05.07
Oppdatert 20.05.07