Activiteiten ontwerpen voor K12

Hoe vragen en werkbladen maken om met sukses het ontdekken van de simulaties te leiden. Gefocusseerd op K12.


Tips voor Leraren

Maken van PhET Interactieve Simulatie Activiteiten: PhET's benadering van het Begeleid Onderzoeken. Een gids van één bladzijde over de beste praktijkvoorbeelden voor het maken van begeleide onderzoeksactiviteiten.

Richtlijnen voor het ontwerpen van aktiviteiten voor K-12 Wiskunde. Een overzicht van werkbladen en lesvoorbereidingen waarvan het PhET team vond dat ze het goed deden in de wiskunde klassen.

Raadgevingen voor het ontwerpen van werkbladen voor Basis- en Middenschool. Een gedetailleerd overzicht van de ontwerpstrategieën die het PhET team gevonden heeft om het effectief engagement van de leerling te gevorderen met werkblad activiteiten.

Hoe kan ik een effectief in de les te gebruiken werkblad ontwerpen voor PhET? Tips voor het schrijven van begeleide activiteiten die het leren van de leerling ondersteunen.

Voorbeelden van becommentarieerde activiteiten voor de basis- en middenschool.

      Ontwikkeld in samenwerking tussen PhET team leden en hoofdleraren. Links zullen je naar de activiteit bladzijde brengen en bijkomende de documenten in de lijst zijn in PDF formaat.

Bekijk bijkomende activiteiten opgestuurd door leraren naar onze Activiteiten Database.