Prosjektilbevegelse

Prosjektilbevegelse Skjermbilde Last ned Innbygging
 • Kinematikk
 • Luftmotstand
 • Parabolic Curve
Flash Logo Original simulering og oversettelser

Innhold

 • Kinematikk
 • Luftmotstand
 • Parabolic Curve
 • Vektorer
 • Drag Force
 • Projektilbevegelse

Beskrivelse

Skyt en Buick ut av en kanon! Lær om prosjektilbaner ved å skyte ut forskjellige objekter. Still inn vinkel, startfart og masse. Legg til luftmotstand. Lag et spill av denne simuleringen ved å prøve å treffe et mål.

Eksempel på læringsmål

 • Forutsi hvordan ulike startbetingelser påvirker banen til et prosjektil (forskjellige vinkler, startfart, masse, diameter, starthøyde, med og uten luftmotstand).
 • Forklar hvilket resonnement du brukte for å komme med forutsigelsene.
 • Forklar vanlige uttrykk for prosjektilbevegelser med egne ord (utskytningsvinkel, startfart, starthøyde, rekkevidde, endelig høyde, tid).
 • Beskriv hvorfor bruk av denne simuleringen er en god metode for å studere prosjektiler.

Standards Alignment

Common Core - Math

HSF-LE.B.5
Interpret the parameters in a linear or exponential function in terms of a context.
Versjon 1.0.15

Lærertips

Last ned lærertips PDF Oversikt over sim-kontroller, modellforenklinger, og innsikt i elevenes tenkning ( PDF ).

Video Primer

Please sign in to watch the video primer

Aktiviteter sendt inn av lærere

A Projectile Motion-Introduction (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget ble designet av PhET. Trish Loeblein vgs
Student - intro
Remote
MC
Lab
Fysikk
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget ble designet av PhET. Trish Loeblein Student - intro
vgs
MC Fysikk
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget ble designet av PhET. Trish Loeblein Student - intro
vgs
Lab
Demo
Lekse
Fysikk
Intro y laboratorio virtual de Tiro Parabólico A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget ble designet av PhET. Diana López y Oscar Suárez vgs
Student - intro
Guided
Remote
Discuss
Lab
MC
Fysikk
Quadratic Functions for Projectile Motion A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Sarah Hampton and Sally Gillett vgs
Ungdomsskole
Guided
Discuss
Matematikk
Kinematic Equation Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Shea Phillips vgs Guided Fysikk
Quadratic Projectiles A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. beki toussaint vgs Lab Matematikk
Experimental Design: Projectile Motion! A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Jamie Schoenberger Ungdomsskole Guided
Lab
Geofag
Annet
Air Resistance Lesson A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. UTeach Middle School PhET Team Ungdomsskole Lab Fysikk
Projectile investigation for Middle School A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Jefferson County Middle School Workshop Ungdomsskole Lab Fysikk
Matematikk
Geofag
How do PhET simulations fit in my middle school program? Dette bidraget ble designet av PhET. Sarah Borenstein Ungdomsskole Annet Fysikk
Kjemi
Geofag
Biologi
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Dette bidraget ble designet av PhET. Diana López vgs
Ungdomsskole
Annet Matematikk
Kjemi
Biologi
Fysikk
Introducción a la Física: medidas, unidades y relación entre variables Dette bidraget ble designet av PhET. Diana López Student - intro
vgs
Lab
Lekse
Remote
Guided
Fysikk
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Dette bidraget ble designet av PhET. Diana López Student - intro
vgs
Annet Kjemi
Matematikk
Fysikk
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Dette bidraget ble designet av PhET. Diana López Ungdomsskole
Barneskole
Guided
Discuss
Lab
Lekse
Demo
Astronomi
Matematikk
Fysikk
Kjemi
Composició de moviments. Moviment parabòlic. PhET Ana María Lafuente Heras vgs Lekse
Lab
Remote
MC
Fysikk
Projectile Motion Virtual Lab Activity Jacob Zalkind Student - intro
vgs
Remote
Lab
Fysikk
Projectile motion Maitha Majjan vgs
Student - intro
Lab Fysikk
Projectile motion experiment jawaher bin hammad Student - intro Lab Fysikk
Horizontal projectile motion Sara Mohammed Student - intro Lab Fysikk
projectile motion hanan hanan saeed Annet Lab Fysikk
projectile motion Maryam alzaabi Student - avansert Lekse
Lab
Fysikk
projectile motion Fatma Al-Ali vgs Lab Fysikk
Projectile Motion Elmustafa Elmubarak Student - intro Lab Fysikk
Projctile motion Saeed ali Student - intro Lab Fysikk
projectile motion Ibrahim Alswidan Ungdomsskole Lab Fysikk
Projectile motion lab report fadi kazzaz Student - intro Lab Fysikk
Projectile Motion Mostafa Hassan Mohammed Elmallah Student - intro Lab Fysikk
Projectile motion, range, time, velocity Mouza Jamal Alnuaimi Student - intro Remote
Lab
Fysikk
Projectile Motion Abdelmonem Atef Student - avansert
Student - intro
Lekse
Remote
Lab
Fysikk
Project motion worksheet Yousef Alaa Student - intro Lab Fysikk
Projectile Motion (Lab Report) ali alghfeli Student - intro Lab Fysikk
Projectile Motion zeyad mohammed Student - intro Lab
Annet
Lekse
Fysikk
Projectile Motion Suha AlHadha vgs
Student - intro
Lab Fysikk
Projectile Motion Amr Ahmed Student - intro Lab Fysikk
Projectile motion Khalid Alsaleh Annet Lab Fysikk
projectile Raya alshamsi Student - intro Lab Fysikk
Projectile worksheet Majed Mansoor Al Hashimi Student - intro Lab Fysikk
projectile motion mohamed alnaqbi Annet Lab Fysikk
Projectile Motion Ross Pinkerton, Joanne Roque vgs Lab
Remote
Guided
Fysikk
Horizontal Projectile Motion Lab Ross Pinkerton, Joanne Roque vgs Remote
Guided
Lab
Fysikk
Projectile Motion ( including air resistance ) Fatma Fuad Student - intro
Student - avansert
vgs
Guided
Lab
Fysikk
Projectile Motion karim allahham Student - intro Lab Fysikk
Projectile motion worksheet M. Salman Ismail vgs
Student - intro
Guided
Lab
Lekse
Remote
Fysikk
projectile mothion abood hamad Student - intro Lab Fysikk
Projectile Motion Amna Binshemel vgs
Student - intro
Lab Fysikk
Projectile Motion Lab Report Abdullah Salehi vgs Lekse
Lab
Fysikk
Projectile Aisha Alhammadi vgs
Student - intro
Lab
Remote
Fysikk
Projectile Motion Ghalya Alzarooni Ungdomsskole
vgs
Student - intro
Guided
Lab
Fysikk
Projectile Motion Noura Jasim vgs
Student - intro
Lab
Remote
Fysikk
Projectile motion Maitha Aldarmaki vgs
Student - intro
Remote
Lab
Fysikk
Projectile Motion Amna Faisal vgs
Student - intro
Remote
Lab
Fysikk
Projectile motion Maitha Abdulla Almazrouei vgs
Student - intro
Remote
Lab
Fysikk
projectile motion Sumaya alzaabi Student - intro Lab Fysikk
Projectile Motion Shahad Alhosani Student - intro Remote
Lab
Fysikk
Projectile Motion Amna Binshemel vgs
Student - intro
Lab Fysikk
PROJECTILE MOTION LAB REPORT Aisha Alzaabi Student - intro Lab Fysikk
projectile motion salah mahdi Student - avansert Lab Fysikk
Projectile Motion (#lab) mohamed erfan vgs
Student - intro
Lab
Lekse
Fysikk
Projectile motion and horizontal component of its velocity Daniah AlAli vgs
Student - intro
Remote
Lab
Fysikk
Free fall reem laid Student - intro
vgs
Lab Fysikk
projectile motion reem alali Student - intro Lab Fysikk
Projectile motion Hassan Alajmi Student - intro Lab Fysikk
Projectile Motion meera ahli Ungdomsskole
vgs
Remote
Lab
Fysikk
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 1. Kinematics Charity Grace White(白愛恩),Janet Chen(陳衫豫),Jonathon David White(白小明) Student - intro Lab
Guided
Fysikk
projectile motion Ali Humaid Alaleeli Student - intro Lab Fysikk
projectile abdullah hosameldin Student - intro Lab Fysikk
Projectile Motion report Ahmed Alsuwaidi vgs Lekse
Lab
Fysikk
Projectile Motion--Horizontal and Full Trajectory Lynn Kistler vgs Lab Fysikk
Projectile Motion Ahd Shoshaa Student - intro
vgs
Student - avansert
Lab
Guided
Discuss
Fysikk
Motion Lab Report Abdulbasit Warsame Student - intro
vgs
Lekse Fysikk
projectile motion simulation Mahmoud Aman Student - intro Lab Fysikk
projectil motion lab report form Mujtaba Abbas Student - intro Lab Fysikk
Horizontal Release Projectile Relationships Amy Carpinelli vgs
Student - intro
Remote
Lekse
Lab
Fysikk
Horizontal Projectile Motion Osama Abdulghani Student - intro Lab Fysikk
projectile motion Amr Yehia Student - intro
Student - avansert
Demo
Guided
Lab
Fysikk
Projectile motion Ahmed Ez Eddin Student - intro
vgs
Lab
Lekse
Fysikk
projectile motion Ahmed Ez Eddin Student - intro
vgs
Lekse
Lab
Fysikk
Projectile Motion Worksheet Aseel Atheer MSc/PhD Remote
Guided
Lab
Lekse
Annet
Fysikk
Projectile Motion Salem Al Mheiri Student - avansert Lab Fysikk
Projectile Motion Ismail Zein Student - intro Lab Fysikk
Projectile Motion (Anwar Mabrouk Al-Talha) Anwar Mabrouk Annet Guided
Lab
Fysikk
Projectile Motion Mohamed Alameeri Student - intro Remote Fysikk
Projectile Motion Worksheet Mustafa Alaraj Student - intro
vgs
Lab Fysikk
PhET Projectiles Simulation Lab barbara buckley vgs Lab
Remote
Guided
Fysikk
Projectile Motion khalifa alketbi Annet Lab Fysikk
projectile Motion Sara Al karam Student - intro Lab Fysikk
project motion noura hamad hazeem Student - avansert
MSc/PhD
Lab Fysikk
Motions Air resistance zuhair M Z Abdalmenem vgs
Student - intro
Lekse Fysikk
Horizontal Projectile Motion Abdallah Alalawneh Student - intro Lab Fysikk
Projectile of motion - time of flight (horizontal projectile) Mohamed Ahmed Mohamed Ismail Student - intro Lab Fysikk
Projectile Motion Experiments Ruslan Kuvshinov Student - intro
Student - avansert
Lab Fysikk
projectile motion yousef faisal Student - intro Lab Fysikk
Projectile motion Experiment Mohammed Al-Tayeb vgs
Student - avansert
Student - intro
Guided
Lab
Fysikk
Projectile Motion Bushr Alassouad Student - intro
vgs
Discuss
Lab
Guided
Demo
Fysikk
Projectile Motion Baraa Mahdi Student - intro Lab Fysikk
Projectile motion Mohamad Farhat Student - intro Lab
Guided
Fysikk
Time of flight related to initial speed in a horizontal projectile. Aissa Messaoudi Student - intro Guided Fysikk
projectile motion Amna Alsuwaidi Student - intro
vgs
Remote
Lab
Fysikk
Projectile Motion - Physics 1 lab experiment Yazen Mohammad Rihan Student - intro Remote
Guided
Lab
Fysikk
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer Ungdomsskole
vgs
Annet Kjemi
Fysikk
Biologi
Projectile Motion Discovery Sean Boston vgs
Student - intro
Lab
Remote
Lekse
Guided
Fysikk
Projectile Motion Nadia Lvov vgs
Student - intro
Lab
Remote
Lekse
Demo
Guided
Matematikk
Fysikk
motion along straight line with constant acceleration Tahani Sarayreh vgs
Student - intro
Lab
Remote
Fysikk
Projectile Lab (Angled Launch) Arooj Mukarram vgs
Student - intro
Lab
Guided
Remote
Lekse
Fysikk
Projectile Lab (Horizontal Launch) Arooj Mukarram vgs
Student - intro
Lab
Remote
Lekse
Guided
Fysikk
Projectile motion lab activity Pramod Lamichhane vgs
Student - intro
Remote
Lab
Guided
Fysikk
Projectile Motion Experiments Nawal Nayfeh Student - intro
vgs
Lab Fysikk
Fee Fall Nawal Nayfeh Student - intro
vgs
Remote
Lab
Fysikk
Regents Physics- Projectile Motion Intro Alex Reyda vgs Lab Fysikk
Projectile Motion Simulator David Wirth vgs Lab Fysikk
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani vgs Annet Fysikk
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner vgs Annet Fysikk
Tir parabòlic Jordi Plana Ungdomsskole Lekse Fysikk
Projectile Parabolas Amy Read vgs Guided Matematikk
Launching Pumpkins - Solving Quadratic Functions Craig Seaver vgs
Ungdomsskole
Discuss
Guided
Lab
Matematikk
Comparing Speed and Angle to projectile distance Jeff Springer Ungdomsskole Guided Fysikk
3 Projectile Motion Factors Mary Teren vgs Guided
Lab
Fysikk
Exploring Vectors and Projectile Motion Brian Minchen vgs Guided Fysikk
Projectile Guided Inquiry Laura Mattick vgs Guided Fysikk
Inquiry Projectile Activity Jeff Drach Ungdomsskole
vgs
Guided Fysikk
Der gerade Wurf Isabella Radl vgs
Ungdomsskole
Guided
Lekse
Fysikk
Projectile motion lab hakim alhamidy Ungdomsskole
vgs
Lab Fysikk
Projectile Motion Dr. Nafiseh Nasr vgs
Student - intro
Lekse
Lab
Fysikk
Lançamento Vertical no PhET Caroline Santos dos Santos; Mirian Marchezan Lopes; Pâmela da Silveira Freitas. vgs
Ungdomsskole
Lab
Lekse
Guided
Remote
Fysikk
Corona vírus vs lançamento de projéteis Cleison Lima Ungdomsskole
MSc/PhD
vgs
Lab Fysikk
Atividade de Lançamento Oblíquo Jeirla Monteiro, Gilvandenys L. Sales vgs Annet Fysikk
Atividades sobre o movimento dos corpos Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales vgs
Annet
Ungdomsskole
Lekse
Discuss
Guided
Annet
Fysikk
Geofag
Matematikk
Annet
Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales MSc/PhD
vgs
Annet
Ungdomsskole
Student - intro
Guided
Discuss
Demo
Annet
Lekse
Lab
Fysikk
Geofag
Annet
Cinemática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Ungdomsskole
Student - intro
vgs
Annet
Demo
Annet
Lekse
Lab
Guided
Annet
Fysikk
Geofag
Velocidade e Aceleração no Lançamento de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales vgs
Annet
Ungdomsskole
Lekse
Guided
Annet
Annet
Geofag
Fysikk
Queda Livre no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales vgs
Ungdomsskole
Annet
Annet
Guided
Lekse
Fysikk
Geofag
Annet
Matematikk
Lançamento Vertical de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales vgs
Annet
Ungdomsskole
Guided
Annet
Lekse
Annet
Matematikk
Fysikk
Geofag
Lançamento Horizontal de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Ungdomsskole
vgs
Annet
Annet
Guided
Lekse
Fysikk
Geofag
Matematikk
Annet
Lançamento de Projéteis José Carlos Ferreira Bastos, Darkson Fernandes da Costa vgs
Student - intro
Lab
Demo
Guided
Fysikk
Lançando Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales vgs
Ungdomsskole
Annet
Guided
Lekse
Geofag
Fysikk
Matematikk
Lançamento Oblíquo Inicial Carlos Albuquerque Ungdomsskole Lekse
Demo
Fysikk
Actividad - movimiento parabólico Hagi Yucra y Jessica Lorenzo vgs Lekse Fysikk
HOJA DE TRABAJO Laura Muñoz vgs Remote
Guided
Fysikk
Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen MSc/PhD
vgs
Student - avansert
Student - intro
Ungdomsskole
Annet
Lab
Lekse
MC
Guided
Annet
Annet
Matematikk
Fysikk
Guia de trabajo; Movimiento de un Proyectil Maria Camila Llorente Castro - Julio César Páez Garcia Barneskole Guided Fysikk
Movimiento Parabolico. Comaparacion de datos walter Manuel Trujillo Yaipen Student - avansert
Ungdomsskole
MSc/PhD
vgs
Barneskole
Student - intro
Annet
Lab
Lekse
Demo
Remote
Matematikk
Annet
Fysikk
Movimiento en dos dimensiones: Caso del Proyectil (Two dimensions movement, projectile case). Carmen Maldonado Student - intro
vgs
Remote
Guided
Lab
Lekse
Fysikk
Practica de Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen Ungdomsskole
vgs
Student - avansert
MSc/PhD
Student - intro
Guided
Annet
Lab
Lekse
Fysikk
Practica Tiro Parabolico (traduccion) Gerardo Sarmiento Ungdomsskole
vgs
Guided
Lab
Fysikk
CLASE GRADO 10 FISICA nicolas rivera vgs Lab Fysikk
Trabajo práctico: Tiro Parabólico MONICA CRAVERO Ungdomsskole
vgs
Guided
Lab
Demo
Fysikk

Språk Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Lëvizja e projektileve
Arabic All العربية Download Run now حركة المقذوفات
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti
Basque All Euskara Download Run now Jaurtigaiaren higidura
Belarusian All беларускі Download Run now Рух у гравітацыйным полі
Bosnian All Bosanski Download Run now Kretanje projektila
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 斜抛运动
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Projectile Motion_拋射運動
Croatian All hrvatski Download Run now Gibanje projektila
Danish All Dansk Download Run now Skrå kast
Dutch All Nederlands Download Run now Projectielbeweging
English All English Download Run now Projectile Motion
French All français Download Run now Mouvement d'un projectile
Georgian All ქართული Download Run now გასროლილი სხეული
German All Deutsch Download Run now Projektilbewegung
Greek All Ελληνικά Download Run now Κίνηση βλήματος
Hebrew All עברית Download Run now תנועת קליע
Hungarian All magyar Download Run now Ágyúgolyó futam
Irish All Gaeilge Download Run now Gluaisne Theilgeáin
Italian All italiano Download Run now Moto del proiettile
Japanese All 日本語 Download Run now 放物運動
Korean All 한국어 Download Run now 포물선 운동
Latvian All Latviešu Download Run now Kustības projekcija
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Šovinio judėjimas
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн
Persian All فارسی Download Run now حرکت پرتابه
Polish All polski Download Run now Rzuty
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Movimento de Projétil Last ned lærertips PDF
Romanian All română Download Run now Mișcarea proiectilelor
Serbian All Српски Download Run now Кретање пројектила 
Slovak All Slovenčina Download Run now Let strely
Slovenian All Slovenščina Download Run now Poševni met
Spanish All español Download Run now Movimiento de un Proyectil Last ned lærertips PDF
Spanish (Mexico) All español (México) Download Run now Movimiento de un Proyectil Last ned lærertips PDF
Spanish (Peru) All español (Perú) Download Run now Movimiento de un Proyectil
Swedish All svenska Download Run now Kastparabel
Tamil All Tamil Download Run now எறியத்தின் பறப்பு
Telugu All Telugu Download Run now ప్రక్షేపక చలనం
Thai All ไทย Download Run now การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์
Turkish All Türkçe Download Run now Mermi Hareketi
Ukrainian All українська Download Run now Рух снарядів Last ned lærertips PDF
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Chuyển động của đạn tử
Welsh All Welsh Download Run now Mudiant Tafelgryn

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Designteam Tredjepartsbiblioteker Takk til
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Andrea Lin (developer)
 • Wendy Adams
 • John Blanco
 • Mike Dubson
 • Amanda McGarry
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js