Motion Graphs


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Motion Graphs
Beskrivelse Activity explores shapes of graphs produced doing different types of motion. Manipulate velocity and acceleration and see how the graphs are represented. use gradient calculations to solve velocity and acceleration and use area to calculate distance travelled.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Motion; velocity; displacement; acceleration; motion graphs; movement
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Simon Lees
Skole / Organisasjon St Hildas
Lastet opp 17.07.17
Oppdatert 17.07.17