Motion Graphs


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Motion Graphs
Omtale Activity explores shapes of graphs produced doing different types of motion. Manipulate velocity and acceleration and see how the graphs are represented. use gradient calculations to solve velocity and acceleration and use area to calculate distance travelled.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Motion; velocity; displacement; acceleration; motion graphs; movement
Simuleringar The Moving Man


Forfattarar Simon Lees
Skule / Organisasjon St Hildas
Lasta opp 17.07.17
Oppdatert 17.07.17