PHET Digtial Wave Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PHET Digtial Wave Lab
Beskrivelse This is an unguided lab that I have set up for my 7th grade students. It includes short youtube tutorials to help explain processes.
Emne Fysikk
Nivå Barneskole, Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Waves, amplitude, light, longitudinal, period, sound, sound, transverse, wavelength
Simuleringer Avbøyning av lys, Fargesyn (HTML5), Normal Modes, Lyd, Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere Martin Hofkamp
Skole / Organisasjon Goshen Middle School
Lastet opp 28.04.17
Oppdatert 28.04.17