On the molecular level, what is the difference between acids and bases?


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel On the molecular level, what is the difference between acids and bases?
Beskrivelse Access the online activity here: https://docs.google.com/presentation/d/1Rf8gVS3MaoNFn8EpJDf7IWhh27GhVjnPq268ijCsj8I/edit?usp=sharing
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Chemistry, acid, base
Simuleringer pH-skala (HTML5)


Forfattere Chris Justus
Skole / Organisasjon West Prep High School
Lastet opp 06.05.16
Oppdatert 06.05.16