Transverse Standing Waves Exploration


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Transverse Standing Waves Exploration
Beskrivelse Done in cooperative groups and finished for homework if necessary.
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Transverse Standing Waves
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Kevin Slattery
Skole / Organisasjon Temple City HS
Lastet opp 17.03.15
Oppdatert 17.03.15