Transverse Standing Waves Exploration


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Transverse Standing Waves Exploration
Omtale Done in cooperative groups and finished for homework if necessary.
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Transverse Standing Waves
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar Kevin Slattery
Skule / Organisasjon Temple City HS
Lasta opp 17.03.15
Oppdatert 17.03.15