States of Matter Basics - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter Basics - Clicker Questions
Beskrivelse Clicker questions used with the States of Matter: Basics simulation, with annotations
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Multiple-Choice Concept Questions
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord States of matter, density, evaporation, molecular motion, phases and phase changes, physical change, temperature
Simuleringer States of Matter: Basics (HTML5), States of Matter: Basics


Forfattere Robert Parson, Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 05.11.14
Oppdatert 28.12.16