States of Matter Basics - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter Basics - Clicker Questions
Mô tả Clicker questions used with the States of Matter: Basics simulation, with annotations
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Multiple-Choice Concept Questions
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá States of matter, density, evaporation, molecular motion, phases and phase changes, physical change, temperature
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5), Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Robert Parson, Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 28/12/2016