States of Matter Basics - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter Basics - Clicker Questions
Omtale Clicker questions used with the States of Matter: Basics simulation, with annotations
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Multiple-Choice Concept Questions
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord States of matter, density, evaporation, molecular motion, phases and phase changes, physical change, temperature
Simuleringar Aggregattilstandar (HTML5), States of Matter: Basics


Forfattarar Robert Parson, Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 05.11.14
Oppdatert 28.12.16