Forces & Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Forces & Motion
Beskrivelse Learn about acceleration
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Forces and motion
Simuleringer Forces and Motion


Forfattere Stephanie Weber
E-post for kontakt sweber@hunter.cuny.edu
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 08.04.14
Oppdatert 08.04.14