Forces & Motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Forces & Motion
वर्णन Learn about acceleration
विषय गणित, भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Forces and motion
सादश्य बल आणि गती


लेखक Stephanie Weber
शाळा/संस्था Hunter College
दाखल दिनांक 4/8/14
आद्यवत 4/8/14