Forces & Motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Forces & Motion
वर्णन Learn about acceleration
विषय गणित, भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Forces and motion
सादश्य बल आणि गती


लेखक Stephanie Weber
संपर्क ईमेल sweber@hunter.cuny.edu
शाळा/संस्था Hunter College
दाखल दिनांक 4/8/14
आद्यवत 4/8/14