Completing a Circuit


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Completing a Circuit
Beskrivelse Students explore various components that make up a circuit in order to develop an understanding of electricity and the flow of electrons through a circuit.
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circuit, electricity, inquiry
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab


Forfattere Steven Borst
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 11.03.14
Oppdatert 11.03.14