Completing a Circuit


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Completing a Circuit
Опис Students explore various components that make up a circuit in order to develop an understanding of electricity and the flow of electrons through a circuit.
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови circuit, electricity, inquiry
Симулации Конструкција на струјно коло-лабораторија (едносмерна струја)


Автори Steven Borst
Школо / Организација Hunter College
Поставено 11.3.14
Обновено 11.3.14