Circuit Construction Kit


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Circuit Construction Kit
Beskrivelse A simulation that takes students through a one-bulb circuit, a series circuit, then a parallel circuit. Used in my physics classes as students are beginning to learn about voltage and current.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circuits, electricity, parallel, physics, series
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Kevin Fairchild
Skole / Organisasjon La Costa Canyon High School
Lastet opp 01.04.12
Oppdatert 01.04.12