Circuit Construction Kit


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Circuit Construction Kit
Опис A simulation that takes students through a one-bulb circuit, a series circuit, then a parallel circuit. Used in my physics classes as students are beginning to learn about voltage and current.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови circuits, electricity, parallel, physics, series
Симулации Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)


Автори Kevin Fairchild
Школо / Организација La Costa Canyon High School
Поставено 1.4.12
Обновено 1.4.12