Build an Molecule - concept questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Build an Molecule - concept questions
Beskrivelse These concept questions could be used with a variety of activities.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Begrepsspørsmål
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord molecular structure, molecules, nomenclature, phet
Simuleringer Bygg et molekyl


Forfattere Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 02.07.11
Oppdatert 05.07.13