Build an Molecule - concept questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Build an Molecule - concept questions
Omtale These concept questions could be used with a variety of activities.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Omgrepsspørsmål
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord molecular structure, molecules, nomenclature, phet
Simuleringar Bygg eit molekyl


Forfattarar Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 02.07.11
Oppdatert 05.07.13