photoelectric effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel photoelectric effect
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord photoelectric effect
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere David Carroll
E-post for kontakt david.carroll@pisd.edu
Skole / Organisasjon Plano ISD
Lastet opp 27.04.10
Oppdatert 27.04.10