photoelectric effect


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्याशिर्षक photoelectric effect
वर्णन
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द photoelectric effect
सादश्य प्रकाशविद्युत परिणाम


लेखक David Carroll
संपर्क ईमेल david.carroll@pisd.edu
शाळा/संस्था Plano ISD
दाखल दिनांक 4/27/10
आद्यवत 4/27/10