Circuit Construction Kit Simulation Homework


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Circuit Construction Kit Simulation Homework
Beskrivelse This homework contains a single multiple part problem taken from PHYS1020's second homework set revolving around the designated simulation. Please email [email protected] if you are a teacher and would like a solution key.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord 1020, circuit, construction, homework, kit, phys1020, sim, simulation
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Kathy Perkins, Carl Wieman
Skole / Organisasjon University of Colorado
Lastet opp 17.07.08
Oppdatert 08.01.11