Circuit Construction Kit Simulation Homework


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Circuit Construction Kit Simulation Homework
Опис This homework contains a single multiple part problem taken from PHYS1020's second homework set revolving around the designated simulation. Please email [email protected] if you are a teacher and would like a solution key.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Домашна работа
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови 1020, circuit, construction, homework, kit, phys1020, sim, simulation
Симулации Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)


Автори Kathy Perkins, Carl Wieman
Школо / Организација University of Colorado
Поставено 17.7.08
Обновено 8.1.11