Force and Acceleration


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Force and Acceleration
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द force, motion
सादश्य बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5)


लेखक Russ Haynes
शाळा/संस्था Cabin John Middle
दाखल दिनांक 2/14/19
आद्यवत 2/14/19