Force and Acceleration


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Force and Acceleration
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord force, motion
Simuleringar Forces and Motion: Basics (HTML5)


Forfattarar Russ Haynes
Skule / Organisasjon Cabin John Middle
Lasta opp 14.02.19
Oppdatert 14.02.19