Force and Acceleration


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Force and Acceleration
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord force, motion
Simuleringer Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5)


Forfattere Russ Haynes
Skole / Organisasjon Cabin John Middle
Lastet opp 14.02.19
Oppdatert 14.02.19