Force and Acceleration


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Force and Acceleration
විස්තරය
විෂය Physics
මට්ටම Middle School
වර්ගය Homework, Lab
කාලය 60 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද force, motion
අනුහුරුකරණ බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු (HTML5)


කර්තෘවරු Russ Haynes
පාසල / ආයතනය Cabin John Middle
ඉදිරිපත් කල දිනය 2/14/19
යාවත්කාලීන කල දිනය 2/14/19