Force and Acceleration


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Force and Acceleration
شرح
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه force، motion
شبیه سازی ها آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5)


نویسنده Russ Haynes
مدرسه / سازمان Cabin John Middle
ارسال شده 2/14/19
بروزرسانی شده 2/14/19