Online Lab Series/Parallel Circuits


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Online Lab Series/Parallel Circuits
वर्णन A simple HIP lab highlighting the difference between series and parallel circuits.
विषय इतर, भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro, माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द circuit, ohm's, parallel, series
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक Dorian McIntire
शाळा/संस्था Tri-County Technical College
दाखल दिनांक 8/25/15
आद्यवत 8/25/15